Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)

AYVACIK MYO ZİYARETİ
17.02.2017