Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)

YENİCE MYO BİNA YENİLEME ÇALIŞMALARI
31.12.2016