Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)

Koordinatörlük

Dr. Öğr. Üyesi Enver YOLCU
Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜNDOĞDU
Koordinatör Yardımcı

Sevil DÜNDAR
MEYOK Sekreterliği