Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)

Kuruluş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokulları arasındaki koordinasyonu sağlamak, nitelikli işgücü sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmak ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde yer alan Meslek Yüksekokulları ile iş dünyasının işbirliğini sağlamak amacıyla, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü / MEYOK 10.09.2002 tarih ve 6/3 sayılı senato kararı ile kurulmuştur.