Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)

Koordinatörlük

Prof.Dr. Dinçay KÖKSAL
MEYOK Koordinatörü

Öğr.Gör. Cahit AKKAYA
MEYOK Koordinatör Yardımcısı

Fahriye ASLAN
MEYOK Sekreterliği