Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)

TÜB MEYOK Alt Çalışma Grubu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Toplandı.

05 Mart 2018 günü TÜB Dönem Başkanlığı'nı yürüten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde Dardanos Yerleşkesi'nde yapılan TÜB Alt Çalışma Grupları toplantısı kapsamında TÜB MEYOK Alt Çalışma Grubu çalışmalarını tamamladı.

Trakya Üniversiteler Birliği'ne bağlı Meslek Yüksek Okulları Koordinatörleri (MEYOK) genişletilmiş toğlantısı, 22 Şubat 2018 tarihinde Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmış ve MEYOK'un TÜB Alt Çalışma Gruplarına eklenmesi önerisi getirilmişti. Yapılan girişimler sonucunda, TÜB Alt Çalışma gruplarına üniversitelerin MEYOK'ları da eklenmiş oldu. Bu çerçevede, 05 Mart 2018 günü TÜB Dönem Başkanlığı'nı yürüten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde Dardanos Yerleşkesi'nde yapılan TÜB Alt Çalışma Grupları toplantısı kapsamında TÜB MEYOK Alt Çalışma Grubu, üst kurula iletilmek üzere aşağıdaki kararları almıştır:

  1. YÖK’te düzenlenen “Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü” toplantısında görüşülen konuların, 22 Şubat 2018 tarihinde Kırklareli Üniversitesi’nde yapılan Trakya Üniversiteler Birliği MEYOK genişletilmiş toplantısında alınan kararlarla örtüştüğü gözlenmiştir. Bu kapsamda TÜB MEYOK Toplantısında alınan kararların, bugünkü toplantıda alınan kararlarla birlikte (Türkiye genelindeki MYO’ları ilgilendiren kararlar) YÖK’e ulaştırılması amacıyla TÜB Üst Kurulu’na iletilmesi (Ek: TÜB MEYOK Toplantısı Kararları).
  2. Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Trakya Üniversitelerini kapsayan Trakya Kalkınma Ajansı ortaklığıyla yürütülen ve (1) öğrencilerin kariyer planlarının oluşturulması, (2) kişisel gelişimlerinin sağlanması, (3) staj imkanları ve iş bulma konularını kapsayan Trakya Kariyer Projesi Portalı’na, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin dahil edilmesinin önerilmesi.
  3. MYO’lara 2017 yılından itibaren sınavla öğrenci alımı kararından vazgeçilmemesi; sınav puanlama sisteminin değiştirilmesinden dolayı, bölümlerin kapatılması veya birleştirilmesi konusunun bir yıl izlenmeye alınması ve bunun sonucunda kesin bir karara varılması hususunun YÖK’e iletilmesi amacıyla TÜB Üst Kurulu'na iletilmesi.
  4. Üçüncü maddedeki gerekçeler doğrultusunda, MYO’ların bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ihtisas programlarının açılmasına yönelik stratejik planların oluşturulması; TÜB kapsamındaki üniversiteler arasında bilgi paylaşımının yapılması konusunun TÜB Üst Kuruluna iletilmesi.
  5. MYO’larda özellikle ustalık gerektiren uygulamalı eğitimlerde, sektörden yetkin kişilerden öğretim elemanı olarak yararlanılması, kadro açılması durumunda onlara öncelik verilmesi konusunun TÜB Üst Kuruluna iletilmesi.
  6. YÖK ve Sektör üst kuruluşları (TOBB ve diğer mesleki kuruluşlar) arasında işyeri uygulamaları ve staja yönelik protokol imzalanması konusunda YÖK tarafından gerekli girişimlerin yapılması hususunun YÖK’e iletilmesi önerisinin TÜB Üst Kurulu'na iletilmesi.
  7. MYO’larda zorunlu staj uygulamalarının il dışında yapılması durumunda, gidilen ildeki MYO’larda yeterli sayıda rehber öğretim elemanının görevlendirilebilmesinin değerlendirilmesi; böylelikle göstermelik stajların önüne geçilmesi konusunun YÖK’e iletilmeönerisinin TÜB Üst Kurulu’na iletilmesi.